خانه / بایگانی برچسب: کسایی

بایگانی برچسب: کسایی

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت

دو گوش سخت کن و بیهده سخن مشنو مباش رنجه که ایشان بسند گوش سرای به خارپشت نگه کن که از درشتی موی به پوست او نکند طمع پوستین پیرای

ادامه نوشته »

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت

سزد که بگسلم از یار سیم دندان طمع سزد که او نکند طمع ِ پیردندان کَرو سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز کنون کزین دو شب من شعاع برزد پَرو غریب نایدَش از من غریو گر شب و روز به ناله رعد ِ غریوانم و به …

ادامه نوشته »

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت

عمر چگونه جهد از دست خلق باد چگونه جهد از بادخَن سروبنان کنده و گلشن خراب لاله ستان خشک و شکسته چمن بسته کف دست و کف پای شوغ پشت فرو خفته چو پشت شمن بار ولایت بنه از گاو خویش بیش بدین شغل میاز و مدن

ادامه نوشته »

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت

چگونه سازم با او چگونه حرب کنم ضعیف کالبدم من نه کوهم و نه گوم وفاش عاریتی ، عیب و عار او فانی به عیب عاریتی چیز بر ، چرا فَنوم

ادامه نوشته »