خانه / بایگانی برچسب: بزرگترین وبلاگ اشعار کهن(سیف فرغانی)

بایگانی برچسب: بزرگترین وبلاگ اشعار کهن(سیف فرغانی)

غزل شماره ۲۴/سیف فرغانی

ای مه و خور به روی تو محتاج بر سر چرخ، خاک پای تو تاج چه کنم وصف تو که مستغنی ست مه ز گلگونه گل ز اسپیداج هر که جویای تو بود همه روز همه شبهای او بود معراج پادشاهان که زر همی‌بخشند به گدایان کوی تو محتاج ندهد …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۲۳/سیف فرغانی

طوطی خجل فروماند از بلبل زبانت مجلس پر از شکر شد از پستهٔ دهانت جعد بنفشه مویان تابی ز چین زلفت حسن همه نکویان رنگی ز گلستانت ما را دلی است دایم درهم چو موی زنگی از خال هندو آسا وز چشم ترک‌سانت همچون نشانه تا کی بر دل نهد …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۲۱/سیف فرغانی

آن نگاری کو رخ گلرنگ داشت بی رخش آیینهٔ دل، زنگ داشت و آن هلال ابرو که چون ماه تمام غره‌ای در طرهٔ شبرنگ داشت یک نظر کرد و مرا از من ببرد جادوی چشمش چنین نیرنگ داشت چون نگین بر دل نشان خویش کرد یار نام‌آور که از ما …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۱۸/سیف فرغانی

در سمن با آن طراوت حسن این رخسار نیست در شکر با آن حلاوت ذوق این گفتار نیست ژاله بر برگ سمن همچون عرق بر روی او لاله در صحن چمن مانند آن رخسار نیست دوش گفتم از لبش جانم به کام دل رسد چون کنم؟ او خفته و بخت …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۱۷/سیف فرغانی

همچو من وصل تو را هیچ سزاواری هست؟ یا چو من هجر تو را هیچ گرفتاری هست؟ دیدهٔ دهر به دور تو ندیده است به خواب که چو چشمت به جهان فتنهٔ بیداری هست ای تماشای رخت داروی بیماری عشق خبرت نیست که در کوی تو بیماری هست هر کجا …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۱۶/سیف فرغانی

دوست سلطان و دل ولایت اوست خرم آن دل که در حمایت اوست هر که را دل به عشق اوست گرو از ازل تا ابد ولایت اوست پس نماند ز سابقان در راه هر که را پیش رو هدایت اوست عرش بر آستانش سر بنهد هر که را تکیه بر …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۱۵/سیف فرغانی

یار من خسرو خوبان و لبش شیرین است خبرش نیست که فرهاد وی این مسکین است نکنم رو ترش ار تیز شود کز لب او سخن تلخ چو جان در دل من شیرین است دید خورشید رخش وز سر انصاف به ماه گفت من سایهٔ او بودم و خورشید این …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۷/سیف فرغانی

ای سعادت ز پی زینت و زیبایی را بافته بر قد تو کسوت رعنایی را عشق رویت چو مرا حلقه بزد بر در دل شوق از خانه به در کرد شکیبایی را گر ببینم رخ چون شمع تو ای جان بیم است کب چشمم بکشد آتش بینایی را ذره‌ها گر …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۶/سیف فرغانی

ای بدل کرده آشنایی را برگزیده ز ما جدایی را خوی تیز از برای آن نبود که ببرند آشنایی را در فراقت چو مرغ محبوسم که تصور کند رهایی را مژه در خون چو دست قصاب است بی تو مر دیدهٔ سنایی را شمع رخسارهٔ تو می‌طلبم همچو پروانه روشنایی …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۵/سیف فرغانی

تو را من دوست می‌دارم چو بلبل مر گلستان را مرا دشمن چرا داری چو کودک مر دبستان را چو کردم یک نظر در تو دلم شد مهربان بر تو مسخر گشت بی‌لشکر ولایت چون تو سلطان را به خوبی خوب رویان را اگر وصفی کند شاعر تو آن داری …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۳/سیف فرغانی

اگر دل است به جان می‌خرد هوای تو را و گر تن است به دل می‌کشد جفای تو را به یاد روی تو تا زنده‌ام همی گریم که آب دیده کشد آتش هوای تو را کلید هشت بهشت ار به من دهد رضوان نه مردم ار بگذارم در سرای تو …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۲/سیف فرغانی

چنان عشقش پریشان کرد ما را که دیگر جمع نتوان کرد ما را سپاه صبر ما بشکست چون او به غمزه تیر باران کرد ما را حدیث عاشقی با او بگفتیم بخندید او و گریان کرد ما را چو بر بط برکناری خفته بودیم بزد چنگی و نالان کرد ما …

ادامه نوشته »

غزل شماره ۱/سیف فرغانی

رفتی و دل ربودی یک شهر مبتلا را تا کی کنیم بی تو صبری که نیست ما را بازآ که عاشقانت جامه سیاه کردند چون ناخن عروسان از هجر تو نگارا! ای اهل شهر ازین پس من ترک خانه گفتم کز ناله‌های زارم زحمت بود شما را از عشق خوب …

ادامه نوشته »

سیف فرغانی / چنان بوصل تو میلیست خاطر مارا

چنان بوصل تو میلیست خاطر مارا که دل بصحبت یوسف کشد زلیخا را بیابیا که بشب چون چراغ درخوردست بروز شمع جمال تو مجلس مارا ترا بصحبت ماهیچ رغبتی باشد اگر بود بنمک احتیاج حلوا را زخاک درگهت ابرام دور می دارم که آب درنفزاید ز سیل دریا را بوصف …

ادامه نوشته »