رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی + هوش مالی

رابرت کیوساکی + هوش مالی

رابرت کیوساکی  + هوش مالی مشکلات مالی افراد بی پول : ۱- نداشتن پول کافی ۲- استفاده از پس انداز برای حل مشکل کمبود مالی ۳- افزایش مخارج زندگی ۴- پرداحت مالیات بیش تر از درامد ۵- ترس از فقر مشکلات افراد پولدار : ۱- نیاز به محافظت از پول …

ادامه نوشته »