خانه / اشعار شاعران معاصر / پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

ای کنده سیل فتنه ز بنیادت

پروین اعتصامی

ای کنده سیل فتنه ز بنیادت وی داده باد حادثه بر بادت در دام روزگار چرا چونان شد پایبند، خاطر آزادت تنها نه خفتن است و تن آسانی مقصود ز آفرینش و ایجادت نفس تو گمره است و همی ترسم گمره شوی، چو او کند ارشادت دل خسرو تن است، …

ادامه نوشته »

یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی

پروین اعتصامی

یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی بگفت ای بیخبر، مرگ از چه نامی زندگانی را اگر زین خاکدان پست روزی بر پری بینی که گردونها و گیتی‌هاست ملک آن جهانی را چراغ روشن جانرا مکن در حصن تن پنهان مپیچ اندر میان خرقه، این یاقوت کانی را مخسب …

ادامه نوشته »

رهائیت باید، رها کن جهانرا

پروین اعتصامی

رهائیت باید، رها کن جهانرا نگهدار ز آلودگی پاک جانرا بسر برشو این گنبد آبگون را بهم بشکن این طبل خالی میانرا گذشتنگه است این سرای سپنجی برو باز جو دولت جاودانرا زهر باد، چون گرد منما بلندی که پست است همت، بلند آسمانرا برود اندرون، خانه عاقل نسازد که …

ادامه نوشته »

کار مده نفس تبه کار را

پروین اعتصامی

کار مده نفس تبه کار را کار مده نفس تبه کار را در صف گل جا مده این خار را کشته نکودار که موش هوی خورده بسی خوشه و خروار را چرخ و زمین بندهٔ تدبیر تست بنده مشو درهم و دینار را همسر پرهیز نگردد طمع با هنر انباز …

ادامه نوشته »

ای دل عبث مخور غم دنیا را

پروین اعتصامی

ای دل عبث مخور غم دنیا را فکرت مکن نیامده فردا را کنج قفس چو نیک بیندیشی چون گلشن است مرغ شکیبا را بشکاف خاک را و ببین آنگه بی مهری زمانهٔ رسوا را این دشت، خوابگاه شهیدانست فرصت شمار وقت تماشا را از عمر رفته نیز شماری کن مشمار …

ادامه نوشته »

آرزوها

پروین اعتصامی

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن اشک را چون لعل پروردن …

ادامه نوشته »

آتش دل

پروین اعتصامی

به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر که هر که در صف باغ است صاحب هنریست بنفشه مژدهٔ نوروز میدهد ما را شکوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست بجز رخ تو که زیب و فرش ز خون دل است بهر رخی که درین منظر است زیب و فریست جواب …

ادامه نوشته »

اختر چرخ ادب…! /پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

خانم رخشنده اعتصامی متخلص به (پروین) از شاعره های بسیار معروف معاصر کشور ماست. وی طبعی بسیار شیرین و لطیف و روان دارد. او از دوران کودکی به سرودن شعر علاقه داشت. و در جوانی به اوج قدرت در سرودن اشعاری پر مغز و پر معنا و حکیمانه دست یافت …

ادامه نوشته »

دل ویرانه عمارت کردن! /پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

  دل ویرانه عمارت کردن!      ای  دل  اول قدم  نیکـــــــــــدلان                               با بد و نیک جهان ساختن است.       صفت  پیشروان  ره  عقــــــــــــل                                آز را پشت  سر انداختـن است.       ای  که با چرخ همـــــی بازی نرد                                بردن اینجا همه را باختن است.       اهرمن را به هوس دست مبوس                                کانـدر اندیشه تیغ  آختن …

ادامه نوشته »

سیر و پیاز! /پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

سیر و پیاز!        سیر یک روز طعنه  زد به پیـاز                                  که  تو مسکیــــن  چقدر بدبویی        گفت از عیب خـویش به خبری                                  زان ره از خلق عیب می جویی        گفتن از زشت رویی  دگـــــران                                  نشود  باعث  نــــــــــــــکو رویی        توگمان کرده ای که شاخ گلی                                  به صف ســرو و لاله می رویی        یا که …

ادامه نوشته »

دخترک فقیر!/پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

   دخترک فقیر!      دختری خُـرد به مهمانی رفت                                 در صف دخترکی چند خــــــــزید          آن یک افکنـــــد بر ابروی گره                                وین یکی جامه به یکسوی کشید          این یکی وصله زانـــوش نمود                                وان به پیراهن تنگش خنـــــــدید          آن ز ژولیدگــــــیِ مویش گفت                                وین ز بیــــــــرنگی رویش پرسید         گرچه آهسته سخن می گفتند                               همه …

ادامه نوشته »

طوطی و شِکّر!/پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

طوطی و شِکّر!     تاجری  در   کشور   هنـــــــــــدوستان              طوطئی  زیبـــــــا  خرید  از  دوستان          خواجه  شد   در  دام  مهرش  پای  بند             دل  ز  کسب  و  کار خود  یکباره  کند          در  کنار  او  نشستی  صبـــح  و  شـام             نه نصیحت گوش کرد  و  نه  پیــــــام          هر   زمانش  زیر  پا  شکّر   فشانــــــــد              گاه  بر  دوش …

ادامه نوشته »

باد مهرگانی…!/پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

  باد مهرگانی…!    یکی پرسید از سقراط کز مردن چه می دانی؟                                                                       بگفت ای بیخبر مرگ از چه خوانی زندگانی را؟      اگر  زین  خاکـــدان پست  روزی  برپری،  بینی                                                                        که گردون ها و گیتی هاست ملک آن جهانی را     چراغ  روشن  جان  را  مکن در حصن تن  پنهان                                                                    …

ادامه نوشته »

شعری از خانم پروین اعتصامی (فرخنده تر ندیدم…!)

پروین اعتصامی

     شعری از خانم پروین اعتصامی (فرخنده تر ندیدم…!)     گنجشک خُرد گفت سحر با  کبوتــــــری            کاخر  تو  هم برون کن از این آشیان سری    آفاق روشنست، چه خُسبی به تیــرگی            روزی بپر،  ببین چمـــــــن و جویی و  جَری   بنگر من از خوشی چه نکو روی و فربهم            ننگست چون تو …

ادامه نوشته »

قلب مجروح /پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

دی  کودکی  به  دامن  مادر  گریست زار         کز  کودکان  کوی  به  من  کس نظر نداشت    اطفال رابه صحبت من ازچه میل نیست؟         کودک  مگــــر  نبود  کسی   کو  پدر  نداشت    جز  من  میان این گل و باران کسی نبود          کو مـــوزه ای به پا و کلاهی  به سر نداشت    آخر  تفاوت  من …

ادامه نوشته »

ای دل!/پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

 ای  دل  عبث  مخور  غم  دنیــا  را                       فکرت   مکن   نیامده   فـــردا   را            این دشت، خوابگاه  شهیدان است                       فرصت  شمار  وقت  تماشــــا  را         از  عمر  رفته  نیز   شمــــاری  کن                       مشمار  جَدی و  عقرب و جوزا را          آرامشی   ببخش   توانی   گــــــــر                        یک  دردمند  خاطر  شیـــــــدا  را         ای دوست  تاکـه  دسترسی داری                       …

ادامه نوشته »

مدح حضرت علی علیه السلام در اشعار شعرای مشهور

نظامی گنجوی

شخصیت امام علی (ع) از دیرباز مورد توجه شاعران ایرانی بوده و در شعر بسیاری از شاعران کلاسیک و معاصر فارسی ستوده شده است. در سال‌های پس از انقلاب، شاعران بسیاری به شعر گفتن درباره‌ی معصومین (ع) و از جمله امیرالمۆمنین (ع) روی آورده‌اند. همه‌ساله نیز از سوی نهادهای دولتی …

ادامه نوشته »

پروین اعتصامی / وقت برگریزان

پروین اعتصامی

شنیدستم که وقت برگریزان شد از باد خزان، برگی گریزان میان شاخه‌ها خود را نهان داشت رخ از تقدیر، پنهان چون توان داشت بخود گفتا کازین شاخ تنومند قضایم هیچگه نتواند افکند سموم فتنه کرد آهنگ تاراج ز تنها سر، ز سرها دور شد تاج قبای سرخ گل دادند بر …

ادامه نوشته »

پروین اعتصامی / مور و سلیمان

پروین اعتصامی

براهی در، سلیمان دید موری که با پای ملخ میکرد زوری بزحمت، خویش را هر سو کشیدی وزان بار گران، هر دم خمیدی ز هر گردی، برون افتادی از راه ز هر بادی، پریدی چون پر کاه چنان در کار خود، یکرنگ و یکدل که کارآگاه، اندر کار مشکل چنان …

ادامه نوشته »

پروین اعتصامی / پدر

پروین اعتصامی

پدر آن تیشه که برخاک  تو زد دست اجل تیشه ای بـود که شـد  باعـث ویرانـی مـن   یوسـفـت نـام  نهادند و بـه  گـرگت  دادنــد مرگ گرگ توشد، ای یوسف کنعانی مـن   مـه گردون ادب بـودی و در خـاک شــدی خـاک زندان توگشـت، ای مه زنـدانی مـن   از …

ادامه نوشته »

پروین اعتصامی / عنکبوت

پروین اعتصامی

کاهلی در گوشه‌ای افتاد سست خسته و رنجور، اما تندرست عنکبوتی دید بر در، گرم کار گوشه گیر از سرد و گرم روزگار دوک همت را به کار انداخته جز ره سعی و عمل نشناخته پشت در افتاده، اما پیش بین از برای صید، دائم در کمین رشته‌ها رشتی ز …

ادامه نوشته »