خانه / اشعار شاعران بزرگ / هلالی جغتایی

هلالی جغتایی

مجموعه اشعار هلالی

هلالی جغتایی » غزلیات

ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را گر به صد خار جفا آزرده‌سازی خاطرم خاطر نازک به برگ گل نیازارم تو را قصد جان کردی که یعنی: دست کوته کن ز من جان به کف بگذارم و از دست …

ادامه نوشته »

هلالی جغتایی » غزلیات

هلالی جغتایی » غزلیات گه‌گهم خوانی و گویی که چه حالست تو را؟ حال من حال سگان، این چه سوال است تو را؟ می‌کنم یاد تو و می‌روم از حال به حال من به این حال و نپرسی که: چه حالست تو را؟ سال‌ها شد که خیال کمرت می‌بندم هرگزم …

ادامه نوشته »

هلالی جغتایی » غزلیات

از آن تنهایی ملک غریبی شد هوس ما را که روزی چند نشناسیم ما کس را و کس ما را ز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی‌آید همین دولت که: خاک پای ایشانیم بس ما را به راه محمل جانان چنان بی‌خود نیم امشب که هوش رفته باز آید …

ادامه نوشته »

هلالی جغتایی » غزلیات

به چشم لطف اگر بینی گرفتاران رسوا را به ما هم گوشه چشمی که رسوا کرده‌ای ما را پس از مردن نخواهم سایهٔ طوبی ولی خواهم که روزی سایه بر خاکم فتد آن سروبالا را حذر کن از دم سرد رقیب، ای نوگل خندان که از باد خزان آفت رسد …

ادامه نوشته »

هلالی جغتایی » غزلیات

ای نور خدا در نظر از روی تو ما را بگذار که در روی تو ببینیم خدا را تا نکهت جان‌بخش تو همراه صبا شد خاصیت عیسی‌ست دم باد صبا را هر چند که در راه تو خوبان همه خاکند حیف است که بر خاک نهی آن کف پا را …

ادامه نوشته »

هلالی جغتایی » غزلیات

هلالی جغتایی » غزلیات سعی کردم که شود یار ز اغیار جدا آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا از من امروز جدا می‌شود آن یار عزیز همچو جانی که شود از تن بیمار جدا گر جدا مانم از او خون مرا خواهد ریخت دل خون‌گشته جدا، دیدهٔ …

ادامه نوشته »

هلالی جغتایی » غزلیات

مه من، به جلوه‌گاهی که تو را شنودم آن‌جا جگرم ز غصه خون شد، که چرا نبودم آن‌جا؟ گه سجده خاک راهت به سرشک می‌کنم گل غرض آن‌که دیر ماند اثر سجودم آن‌جا من و خاک آستانت، که همیشه سرخ‌رویم به همین قدر که روزی رخ زرد سودم آن‌جا به …

ادامه نوشته »

زندگی نامه هلالی جغتایی:

هلالی جغتایی بدرالدین هلالی استرآبادی از بزرگترین شاعران اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم بوده است که اصالتاً از ترکان حغتایی است. او در هرات متولد شده است و از ملازمان امیر علیشیر نوایی بوده است. شهرت او در غزل است و مثنویهای شاه و درویش (شاه و گدا)، …

ادامه نوشته »