خانه / اشعار شاعران بزرگ / عطار نیشابوری

عطار نیشابوری

زندگی نامه و اشعار عطار نیشابوری

بهترین و ماندگار ترین شعر عطار نیشابوری

بهترین و ماندگار ترین شعر عطار نیشابوری ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم نام بلی چون بریم چون همه مست آمدیم پیش ز ما جان ما خورد شراب الست ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم خاک بد آدم که دوست جرعه بدان خاک ریخت ما همه زان …

ادامه نوشته »

از بهترین غزلیات عطار نیشابوری

عزم آن دارم که امشب نیم مست پای کوبان کوزهٔ دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست تا کی از تزویر باشم خودنمای تا کی از پندار باشم خودپرست پردهٔ پندار می‌باید درید توبهٔ زهاد می‌باید شکست وقت آن آمد که …

ادامه نوشته »

عرفانی ترین شعر عطار نیشابوری

گر مرد رهی ز رهروان باش در پردهٔ سر خون نهان باش بنگر که چگونه ره سپردند گر مرد رهی تو آن چنان باش خواهی که وصال دوست یابی با دیده درآی و بی زبان باش از بند نصیب خویش برخیز دربند نصیب دیگران باش در کوی قلندری چو سیمرغ …

ادامه نوشته »

شعر مادر از عطار نیشابوری

اگر خورشید خواهی سایه بگذار چو مادر هست شیر دایه بگذار چو با خورشید هم‌تک می‌توان شد ز پس در تک زدن چون سایه بگذار چو همسایه است با جان تو جانان بده جان و حق همسایه بگذار تو را سرمایهٔ هستی بلایی است زیانت سود کن سرمایه بگذار چو …

ادامه نوشته »

بخش مقدمه منطق الطیر عطار نیشابوری

بخش مقدمه منطق الطیر با ستایش حق تعالی آغاز می شود: آفرین جان آفرین پاک را                           آنکه جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد                                 خاکیان را عمر بر باد او نهاد آسمان را در زبر دستی نهاد                      خاک را در غایت …

ادامه نوشته »

از بهترین غزل های عطار نیشابوری

علت از شهد و شکر نیکوتر است رویت از شمس و قمر نیکوتر است خادم زلف تو عنبر لایق است هندوی رویت بصر نیکوتر است حلقه‌های زلف سرگردانت را سر ز پا و پا ز سر نیکوتر است از مفرح‌ها دل بیمار را از لب تو گلشکر نیکوتر است بوسه‌ای …

ادامه نوشته »

مدح حضرت علی علیه السلام در اشعار شعرای مشهور

شخصیت امام علی (ع) از دیرباز مورد توجه شاعران ایرانی بوده و در شعر بسیاری از شاعران کلاسیک و معاصر فارسی ستوده شده است. در سال‌های پس از انقلاب، شاعران بسیاری به شعر گفتن درباره‌ی معصومین (ع) و از جمله امیرالمۆمنین (ع) روی آورده‌اند. همه‌ساله نیز از سوی نهادهای دولتی …

ادامه نوشته »

حکایت سیمرغ منطق الطیر عطار نیشابوری

حکایت سیمرغ منطق الطیر عطار نیشابوری : ابتدای کار سیمرغ ای عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب در میان چین فتاد از وی پری لاجرم پر شورشد هر کشوری هر کسی نقشی از آن پر برگرفت هرک دید آن نقش کاری درگرفت آن پر اکنون در نگارستان چینست اطلبو …

ادامه نوشته »

سیمرغ و قاف در شعر عطار نیشابوری

تنت قافست و جانت هست سیمرغ ز سیمرغی تو محتاجی به سی مرغ حجاب کوه قافت آرد و بس چو منعت می‌کند یک نیمه شو پس به جز نامی ز جان نشنیدهٔ تو وجود جان خود تن دیدهٔ تو همه عالم پر از آثار جان است ولی جان از همه …

ادامه نوشته »

از غزلیات عطار نیشابوری

برقع از ماه برانداز امشب ابرش حسن برون تاز امشب دیده بر راه نهادم همه روز تا درآیی تو به اعزاز امشب من و تو هر دو تمامیم بهم هیچکس را مده آواز امشب کارم انجام نگیرد که چو دوش سرکشی می‌کنی آغاز امشب گرچه کار تو همه پرده‌دری است …

ادامه نوشته »

معراج پیامبر اعظم از دیدگاه شعرا و عرفا ( قسمت ۲ )

نظامی در مخزن الأسرار هم به دیدن خدا، واضح تر اشاره می کند:   ایت نوری که زوالش نبود دیدْ به چشمی که خیالش نبود دیدن او بی عَرَض و جوهر است کز عرض و جوهر از آن سوتر است مطلق از آن جا که پسندیدنی ا ست دیدْ خدا …

ادامه نوشته »

مدح حضرت علی علیه السلام در اشعار شعرای مشهور

نظامی گنجوی

شخصیت امام علی (ع) از دیرباز مورد توجه شاعران ایرانی بوده و در شعر بسیاری از شاعران کلاسیک و معاصر فارسی ستوده شده است. در سال‌های پس از انقلاب، شاعران بسیاری به شعر گفتن درباره‌ی معصومین (ع) و از جمله امیرالمۆمنین (ع) روی آورده‌اند. همه‌ساله نیز از سوی نهادهای دولتی …

ادامه نوشته »