خانه / اشعار شاعران بزرگ / عباس خوش عمل کاشانی

عباس خوش عمل کاشانی

شعر عباس خوش عمل کاشانی

شعر عباس خوش عمل کاشانی

اشعار عباس خوش عمل کاشانی بیداد خزان … ز بیداد خزان سوخت،چو باغ دل شیدام بهار آمد و افروخت،چراغ دل شیدام غزل دفتر خود را، صمیمانه گشودند دو قمری که رسیدند،سراغ دل شیدام بیا پنجره بگشای،که پشت شب اوهام پگاه ملکوت است، فراغ  دل شیدام مرا حسّ غریبی است، در …

ادامه نوشته »