خانه / اشعار شاعران بزرگ / عارف قزوینی

عارف قزوینی

معروف ترین و بهترین شعر عارف قزوینی

عارف قزوینی

هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد در بار بهاری تهی از زاغ و زغن شد از ابر کرم خطهٔ ری رشک ختن شد دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد چه کج‌رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ / …

ادامه نوشته »