خانه / اشعار شاعران بزرگ / خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

معرفی نامه و اشعار خیام نیشابوری

رباعیات خیام

خیام

رباعی شماره ۱: برخیز و بیا بتا برای دل ما برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما رباعی شماره ۲: چون عهده نمی‌شود کسی فردا را چون عهده …

ادامه نوشته »

۵۰ رباعی از خیام

خیام

برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که …

ادامه نوشته »

امروز ترا دسترس فردا نیست/خیام نیشابوری

امروز ترا دسترس فردا نیست و اندیشه فردات بجز سودا نیست ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست کاین باقی عمر را بها پیدا نیست خیام

ادامه نوشته »

کاین سبزه که امروز تماشاگه توست/خیام نیشابوری

حکیم عمر خیام : چون ابر به  نوروز رخ لاله بشست          برخیز و به جام باده  کن عزم درست کاین سبزه که امروز تماشاگه توست                فردا همه از خاک تو برخواهد رست

ادامه نوشته »

یکی از بهترین رباعی های حکیم خیام

خیام : در کـارگـه  کـوزه گـری   بــودم  دوش دیـدم دو هزار کـوزه  گـویا  و  خـموش هــر یک به  زبان حــال  با  مـن  گفتند کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه  فروش

ادامه نوشته »

رباعیات خیام و نرجمه ی ترکی توسط حبیب ساهر اولین سراینده شعر نو

 رباعیات خیام و نرجمه ی ترکی توسط حبیب ساهر اولین سراینده شعر نو رباعی خیام: این کوزه چو من عاشق زاری بوده ست در بند سرزلف نگار ی بوده ست وین دسته که در گردن او می بینی دستیست که در گردن یاری بوده ست. ترجمه ی حبیب ساهر: من …

ادامه نوشته »

از رباعیات دلنشین خیام نیشابوری

کس مشکل اسرار اجل را نگشاد کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد من می‌نگرم ز مبتدی تا استاد عجز است به دست هر که از مادر زاد   کم کن طمع از جهان و می‌زی خرسند از نیک و بد زمانه بگسل پیوند می در کف و زلف دلبری …

ادامه نوشته »

رباعیات خیام نیشابوری

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت چون آب به جویبار و چون باد به دشت هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت  ………………………………… این کهنه رباط را که عالم نام است و آرامگه ابلق صبح و شام است بزمی‌ست که وامانده …

ادامه نوشته »

بهترین و زیباترین رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری

حکیم عمر خیام نیشابوری : با تو به خرابات اگر گویم راز به زانکه به محراب کنم بی تو نماز ای اول و ای آخر خلقان همه تو خواهی تو مرا بسوز و خواهی بنواز ***** می خوردن و شاد بودن آیین منست فارغ بودن ز کفر و دین دین …

ادامه نوشته »

خیام نیشابوری / این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت چون آب به جویبار و چون باد به دشت هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت   ……….. نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است …

ادامه نوشته »

مدح حضرت علی علیه السلام در اشعار شعرای مشهور

نظامی گنجوی

شخصیت امام علی (ع) از دیرباز مورد توجه شاعران ایرانی بوده و در شعر بسیاری از شاعران کلاسیک و معاصر فارسی ستوده شده است. در سال‌های پس از انقلاب، شاعران بسیاری به شعر گفتن درباره‌ی معصومین (ع) و از جمله امیرالمۆمنین (ع) روی آورده‌اند. همه‌ساله نیز از سوی نهادهای دولتی …

ادامه نوشته »