خانه / اشعار شاعران بزرگ / ابوالقاسم حالت

ابوالقاسم حالت

اشعار ابوالقاسم حالت / روزه داریم تا روزه + شعرهای زیبا

اشعار ابوالقاسم حالت / روزه داریم تا روزه روزه آن نیست که همسایه ی ما می گیرد یا که ارباب هوس ران شما می گیرد روزه آن است که مسکین سحری ناخورده با همان معده ی خالی ز غذا می گیرد روزه آن نیست که این ماه به عنوان رژیم مالک …

ادامه نوشته »

اشعار ابوالقاسم حالت – دیوانه

ابوالقاسم حالت

ابوالقاسم حالت گفتم به خردمند که دیوانه کدام است ؟ گفت آن غلط اندیش که نا پخته و خام است آنکو چو در این ملک ز حزبی سخنی رفت پنداشت که دارای اصول است و مرام است آن مرد که هر ظاهر آراسته ای دید پنداشت درست است نه دانه …

ادامه نوشته »

اشعار طنز ابوالقاسم حالت – پاسخ دندان شکن

ابوالقاسم حالت

پاسخ دندان شکن این دلبر اگر رام نشد، دلبر دیگر دلدار دگر، یار دگر، همسر دیگر هر گاه خر من ز برایم لگد انداخت بفروختم آن را و خریدم خر دیگر هر جا که به یک جو نرود آب زن و شوی گو این زن دیگر کند آن شوهر دیگر …

ادامه نوشته »